Linkit

Sähköiset reseptit: www.kanta.fi
- Potilastiedon arkisto, Omakanta ja reseptit, niiden uusinta.

Laboratoriopalvelut: www.islab.fi/etusivu
- Laboratorioaikojen varaus.

Omat terveystiedot verkossa, OMAHYVIS: oma.hyvis.fi/login
- Viestit, lomakkeet, asioinnit, seuranta ja ajanvavarus Essotessa. Myös siirtyminen Omakantaan.

Suomen Diabetesliitto: www.diabetes.fi

Diabetesliiton keskustelupalsta: keskustelu.diabetes.fi

Diabetestapahtumat: www.diabetes.fi/tapahtumat

DIABETESTALO: Terveyskylän DIABETESTALO
- Yliopistosairaaloiden ja asiantuntijoiden ylläpitämä luotettava palvelu- ja tietokokonaisuus osana laajempaa...

TERVEYSKYLÄÄ: www.terveyskyla.fi
- laaja verkkopalvelu, jossa tarjotaan tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii 32 virtuaalitaloa eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

Kansaneläkelaitos, KELA: www.kela.fi

Terveyden- ja hyvinvointilaitos, THL: www.thl.fi

Käypähoitosuositukset: www.kaypahoito.fi

Liikunta:

Likes: www.kkiohjelma.fi

UKK -instituutti: www.ukkinstituutti.fi