Linkit

Sähköiset reseptit: www.kanta.fi
Potilastiedon arkisto, Omakanta ja reseptit, niiden uusinta.

Laboratoriopalvelut: www.islab.fi/etusivu
Laboratorioaikojen varaus.

Omat terveystiedot verkossa, OMAHYVIS: oma.hyvis.fi/login
Viestit, lomakkeet, asioinnit, seuranta ja ajanvavarus Essotessa. Myös siirtyminen Omakantaan.

Suomen Diabetesliitto: www.diabetes.fi

Diabetesliiton keskustelupalsta: keskustelu.diabetes.fi

Diabetestapahtumat: www.diabetes.fi/tapahtumat

Kansaneläkelaitos, KELA: www.kela.fi

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: www.thl.fi

Käypä hoito -suositukset: www.kaypahoito.fi

Liikunta:

Likes: www.kkiohjelma.fi

UKK -instituutti: www.ukkinstituutti.fi